foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Rozkład dnia

Rozkład dnia w Internacie:

6:30 - 7:00      - Pobudka wychowanków oraz toaleta poranna

7:00 - 7:30      - Śniadanie

7:30 - 7:40      - Wyjście do szkoły na zajęcia lekcyjne

14:00-17:00    - Obiad

do 16:50         - Czas wolny wychowanków

17:00-18:30    - Nauka własna w pokojach

18:30-19:00    - Kolacja

19:00-20:00    - Zajęcia w internacie bądź czas wolny wychowanków

21:00-21:15    - Toaleta wieczorna

godz. 21:15     - Powrót wychowanków do swoich pokojów

22:00-06:30    - Cisza nocna

Dodatkowo:

      19:00 - 20:00  ( PONIEDZIAŁKI) - zajęcia sportowe na sali gimnastycznej

 

 

Copyright 2023  Internat ZSB